Het eerste studiejaar

Het eerste studiejaar start met een aantal dagen over de geschiedenis en ontwikkeling van de reflexologie, anatomie van de voet, indicaties en contra-indicaties, ziekteoorzaken, diagnostiek, palpatie en inspectie en we maken een start met het afnemen van de anamnese en het opstellen van een behandelplan. Tijdens het praktijk gedeelte van de lessen leer je als eerste een aantal ontspanningsgrepen, letten we goed op je houding tijdens het bewerken van de voeten en leer je over de poolverdeling onder de voeten. Na deze lesdagen volgt een theorie toets. Op deze toets moet minimaal een 6.0 worden gehaald. De lessen die hierop volgen gaan dieper in op de theorie en je leert specifiekere grepen om bepaalde reflexgebieden te behandelen. Ook starten we gedurende de tweede helft van dit jaar met de lessen Medische Basis Kennis. Aan het eind van deze dagen wordt een korte theorie toets afgenomen. Het gemiddelde van deze cijfers telt voor 50% mee voor de eindtoets theorie van dit jaar. De praktijk wordt apart getoetst. Beide onderdelen zijn voldoende bij een 6.0 of hoger.

Inhoud lessen:
 • Geschiedenis en ontwikkeling van de reflexologie, anatomie van de voet, indicaties en contra-indicaties, ziekteoorzaken, diagnostiek, palpatie en inspectie en we maken een start met het afnemen van de anamnese en het opstellen van een behandelplan.
 • Therapeutische vorming
 • Medische Basis Kennis - anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie van cellen en weefsels, hart en bloedvaten, lymfestelsel, bewegingsstelsel, inclusief de bijbehorende reflexgebieden en technieken om ze te bewerken.
 • Herhalingslessen

Het tweede studiejaar

In dit jaar gaan we verder op de ingeslagen weg. Naast de diepgang in de theorie leer je steeds meer de grepen voor de specifieke reflexgebieden. Op deze manier verdiep je je kennis en wordt het zelfvertrouwen vergroot. Therapeutische vorming vormt dit jaar een steeds belangrijker onderdeel van de colleges. Je leert steeds meer over jezelf: wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je aandachtspunten. Hoe maak je contact met je cliënt en hoe is dat contact met jezelf. Lukt het je grenzen te stellen, etc. Al met al een boeiend jaar!

Elke lesdag wordt de theorie getoetst. Halverwege het jaar theorie en praktijk, en aan het eind van dit jaar het theorie- en praktijkexamen. Alle toetsen en het examen zijn ook nu voldoende bij een 6.0 of hoger. Heb je aan alle gestelde voorwaarden voldaan (de aanwezigheid, het maken van de opdrachten, het aantal stage uren, de betalingsverplichting en het hebben van minimaal een 6.0 op alle toetsen en het examen), dan ontvang je het Diploma Masseur Reflexologie. Hiermee kun je starten met een praktijk. Op die manier kun je al een deel van de studiekosten terugverdienen!

Inhoud lessen:

 • Therapeutische vorming
 • Medische Basis Kennis - anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie van ademhalingsstelsel, nieren en urinewegen, spijsverteringsstelsel, hormonalestelsel, zenuwstelsel, zintuigen en sensorisch stelsel, inclusief de bijbehorende reflexgebieden en technieken om ze te bewerken.
 • Voeding
 • herhalingslessen

Het derde studiejaar

De lessen in het derde studiejaar geven je nog meer verdieping in het vak van reflexoloog en in je eigen therapeutschap. Iedere student komt de opleiding binnen met zijn eigen verleden, eigen bagage en eigen toekomst ideaal. Je leert steeds meer vanuit jouw eigenheid het therapeutschap te ontwikkelen en dit professioneel toe te passen in je praktijk. Ook dit jaar heeft, naast de toetsen in de les, twee momenten waarbij je zowel op de theorie als praktijk wordt getoetst middels casuïstiek. In dit derde jaar wordt de Medische Basis Kennis afgerond.

Inhoud lessen:

 • Therapeutische vorming
 • Medische Basis Kennis - anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie van het genitale stelse, pediatrie en ouderdom, psycho-sociale basiskennis, inclusief de bijbehorende reflexgebieden en technieken, fertilitteitsbehandeling, behandelen van kinderen en ouderen.
 • Medicijngebruik
 • Energetisch werken
 • Meridianen en 5 elementenleer
 • Herhalingslessen

Het vierde studiejaar

Naast een aantal verplichte colleges bieden we je in het vierde studiejaar de mogelijkheid je te specialiseren in een aantal onderdelen. Word professional in dat wat bij jóu past, dát is ons doel! Elke specialisatie module omvat een aantal dagen (3 of 6) waarin je praktische handreikingen, verdieping en begeleiding krijgt over het gekozen onderwerp. Elke module wordt afgesloten met een toets en/of praktijkopdracht(en). Ook hiervoor geldt dat de modules met minimaal een 6,0 op alle onderdelen moeten worden afgerond.

Verplicht:
4 lessen Therapeutische vorming
6 lessen Veel voorkomende pathologiën - combinatie energetisch en neurologisch werken

Keuzemodules: (3 of 6 lesdagen) - vrije keuze,  minimaal 12 lesdagen, oa:

 • vrouwenklachten 
 • zwangerschap en bevalling
 • reinigen en ontgiften
 • voeding
 • medicijngebruik
 • lichaamsmassages
 • rugklachten
 • aromatherapie
 • meridianen en 5 elementenleer
 • voetdiagnostiek
 • energetisch werken
 • intuïtieve ontwikkeling

Diploma

Na afronding van het vierde studiejaar schrijf je een scriptie, waarin je ook je keuze onderwerpen verwerkt. Bij het voldoen aan alle voorwaarden en een positieve beoordeling op de scriptie ontvang je het Diploma Therapeut Reflexologie. Hiermee kun je professioneel aan de slag!.