Voetreflexologie

Voetreflexologie is een vorm van behandelen, waarbij je door het geven van een prikkel het fysieke en emotionele welbevinden van je cliënt kunt beïnvloeden. Voetreflexologie werkt holistisch, d.w.z. lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Te veel emotionele belasting, zoals langdurige spanning of stress, kan een fysieke reactie geven zoals hoge spierspanning in de schouders, pijn in de rug of hoofdpijn.

Tijdens deze 3 jarige opleiding word je opgeleid tot Voetreflexoloog. Na de opleiding en diplomering ben je therapeut. Je wordt in staat geacht je cliënten adequaat te kunnen begeleiden door gebruik te maken van de fysieke prikkel (reflexologie) en van coachvaardigheden.

Tijdens de colleges en intervisiemomenten zijn de docenten en je studiegenoten een belangrijke spiegel. Leren doe je samen, van én met elkaar. Door de jaren heen leer je jezelf zo steeds beter kennen. Hierdoor wordt het je steeds duidelijker wat wel en niet bij je past en hoe jij vorm wilt gaan geven aan het therapeutschap.

Het 1e en 2e studiejaar hebben 20 collegedagen, het 3e jaar heeft er 22. Naast deze lesdagen verwachten we dat je regelmatig oefent in een intervisiegroep. Naast het oefenen van de aangeboden technieken zullen er ook opdrachten gegeven worden die in een intervisiegroep voorbereid moeten worden.

Onze lessen zijn afwisselend en uitdagend. We maken hierbij gebruik van de nieuwste ontwikkelingen en gebruiken verschillende werkvormen. Hierdoor leer je de verbanden te zien tussen de organen en systemen in het lichaam. Je leert bij ons geen standaard protocollen: je leert om te kijken naar en je af te stemmen op de persoon die tegenover je zit. Hierdoor is elke behandeling die je geeft anders!


Toelating en vrijstelling.

Om
te kunnen studeren op HBO niveau moet je in het bezit zijn van een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4. Heb je dit niet, maar ben je wel voldoende gemotiveerd en heb je de nodige levenservaring, dan kun je een toelatingsgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. De kosten van dit toelatingsgesprek bedragen € 50,-. Bij inschrijving voor de opleiding wordt dit bedrag in mindering gebracht op de inschrijfkosten.

We stellen geen specifieke leeftijdsgrens. Ervaring leert echter wel dat je, om anderen op een volwassen manier te kunnen begeleiden, minimaal 24 jaar moet zijn.

Wil je overstappen vanaf een andere voetreflexopleiding? Het is mogelijk vrijstelling te krijgen voor onderdelen uit ons programma indien je dat onderdeel met een voldoende hebt afgerond in de andere opleiding. Om vrijstelling te krijgen kun je contact opnemen met de administratie via mail (info@cbko.nl). Je krijgt dan een formulier toegestuurd welke ingevuld en met de nodige bewijslast geretourneerd kan worden. Binnen 4 week na ontvangst ontvang je bericht. Hieraan zijn verder geen kosten verbonden. Geadviseerd wordt om de colleges wel te volgen. De examens en - opdrachten waarvoor je vrijstelling hebt gekregen hoeven dan niet te worden gemaakt.

Waarom kiezen voor CBKO?

 • Een gedegen opleiding gebaseerd op diverse theorieën binnen de reflexologie. 
 • Je leert massages die ingezet kunnen worden bij de meer psychische achtergronden van ziek zijn.
 • Je maakt kennis met meridiaan reflexologie volgens de Chinese leer.
 • Er zijn voldoende specialisatie mogelijkheden in het derde jaar.
 • Ruim aandacht voor je eigen ontwikkeling en therapeutische vorming.
 • Door het werken met casuïstiek is er een directe koppeling naar de praktijk.
 • Tijdens de opleiding adviseren we je bij het opzetten van je eigen praktijk.
 • Er is een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, zodat je niet de hele tijd met je neus in de boeken hoeft te zitten.
 • Ook is er voldoende ruimte binnen te lessen om waar nodig te herhalen.
 • Na het positief afronden van het tweede collegejaar krijg je het Diploma Voetreflexmasseur. Hiermee kun je je praktijk opstarten en daarmee al een deel van de kosten voor de opleiding terug verdienen. 
 • Begeleiding door een mentor gedurende de opleiding.
 • Online studie omgeving.
 • De eindtoetsen (zowel theorie als praktijk) bestaan uit casuïstiek.
 • Het lesgeld is inclusief lesmateriaal, toetsen, examens en eventueel herexamen. Exclusief verplichte literatuur.
 • Betaling kan in 2, 4 of 6 termijnen.