Visie
In 2011 zijn we begonnen met het ontwikkelen van bij- en nascholingen voor voetreflex- en massagetherapeuten.
Hieraan ligt onze eigen behoefte aan meer verdieping in ons vakgebied ten grondslag.
Jaarlijks zien we een groot aantal studenten in onze lessen die dezelfde behoefte ervaren: verdieping en verbreding in ons vakgebied als voetreflex en/of massagetherapeut.
De onderwerpen waarin we les geven zijn deels ontstaan vanuit de eigen expertise en interesse van de betrokken docent, deels op verzoek van studenten of zelfs op verzoek van beroepsverenigingen.
Samenwerking met studenten, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen staan hoog in ons vaandel.
We proberen zoveel mogelijk in te springen op actuele onderwerpen.


Onderwijkundige visie
In onze lessen komen zoveel mogelijk leerstrategieën aan bod.
Dit doen we door de studenten zoveel mogelijk te betrekken bij het leerproces.
Interactieve onderdelen worden afgewisseld met groepsopdrachten, bewegingsopdrachten, casuïstiek besprekingen en praktijk (technieken oefenen op elkaar). Doel is om het geleerde direct in de praktijk toe te kunnen passen.
Onze docenten zijn didactisch en vakinhoudelijk competent en in staat een respectvolle, prettige en open sfeer in de lessen te creëren.

Missie
Het is onze missie om bij- en nascholingen aan te bieden welke goed aansluiten op de actualiteit binnen de voetreflex- en massagepraktijk. Hiertoe werken we samen met studenten, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen.
Didactisch en vakinhoudelijk blijven we elkaar uitdagen, controleren en begeleiden.